cv + opdrachtgevers

Korte beschrijving

Ik ben sinds jaren zelfstandig organisatie adviseur, en de laatste jaren vooral intervisiebegeleider en coach. Ik studeerde ooit Franse taal- en letterkunde. Ik werkte in het internationale bedrijfsleven en hielp teams om nieuwe producten te verzinnen. Vaak kenden de individuen in de teams elkaar niet goed, en ze spraken verschillende talen. Daar heb ik geleerd om met groepen mensen die elkaar niet goed verstaan een veilig en open klimaat te maken. Toen was dat open klimaat voorwaardelijk om met elkaar creatief te kunnen zijn. Nu, bij coaching en intervisie, is het de basis om individueel en als groep te kunnen leren. Om je voor te stellen wat je graag zou willen, om je blokkades en andere ongemakken onder ogen te zien, om te experimenteren met nieuwe dingen en om oude dingen af te leren, helpt een rustig, veilig en hoopgevend klimaat. Het maken van de bedding is een kunst die een rode draad is in mijn (werkende) leven.

Werkervaring 2013 - 2022

Intervisie

- Lokalis, buurtteams Utrecht | - KNAW institutes: Hubrecht institute Utrecht, phd students, postdocs; NIDI, Huygens, IISG: postdocs | - TU Delft: phd students, post-docs, assistent- and associate professors | 

Coaching

Ik werk met veel verschillende mensen. Ik denk dat de gemene deler is dat ze allemaal bewust leven en willen leven. Dat ze hun leven willen sturen. Voor zover dat kan. Dat ze zich realiseren dat je weliswaar niet de wind kunt beïnvloeden, maar wel de stand van de zeilen. Dat het helpt om je patronen te kennen, en te weten waar ze hun oorsprong vinden.

Leermanagement Sioo In de Wind, een programma van een jaar voor ervaren (organisatie) adviseurs

Als begeleider van een jaargroep hield ik onder andere intake- en voortgangsgesprekken om met iedere deelnemer individueel zijn of haar leerpad te maken en te monitoren. Steeds brachten we de aangeboden stof, de leerdoelen en de werkpraktijk van de deelnemers met elkaar in verband. Als een coach hielp ik ieders individuele leren, en het gezamenlijke leren als groep.

Schrijven en Staan / Schatgraven

Kortdurende programma’s waarin ik de verschillende individuen in een groep help om hun talenten en drijfveren helderder te krijgen. Zodat ze beter weten wat ze willen en kunnen. Waardoor ze bijvoorbeeld zichzelf beter kunnen marketen. Intuïtieve technieken staan centraal. Zo werken we met opstellingen. 

Opleidingen

 

2018 - 2022

 

 

2009 - 2017

 

 

2001 - 2003

Omgaan met trauma, 10 daagse leergang voor begeleiders. 6 dagen Opstellingen en Trauma, Trauma advanced, supervisie trauma. Parabel, Gwen Timmer.

Verscheidene opleidingen op het gebied van professionele begeleiding, bij het instituut Phoenix in Utrecht: systemisch werken, de Maskermaker, Professionele begeleiding, de bewegingen van de ziel. www.phoenixopleidingen.nl

Postdoctorale Opleiding Management Consultant, VU Amsterdam. Titel MMC. 

1989 - 1991

Opleiding tot Synectics facilitator en trainer

1984 - 1989

1978 - 1986

Rechten, R.U.U. (niet afgemaakt)

Franse Taal- en Letterkunde, R.U.U. Eerste graads onderwijsbevoegdheid.

1971 - 1978

Gymnasium b, Stedelijk Gymnasium te Utrecht


W
erkkringen

   

Voorjaar 2012


Voorjaar 2004  

rosemarijn koenen, persoonlijke groei. www.rosemarijnkoenen.nl

Oprichting la fontaine – adviesbureau voor Innovatie en Samenwerking.

Vanaf 2001

Zelfstandig organisatie adviseur, facilitator, trainer

1993 - 2001

 

Senior adviseur bij Vreelandgroep Organisatie adviseurs, een adviesbureau dat vooral in de gezondheidszorg werkt. www.vreelandgroep.nl

1989 - 1993

 

1981 - 1989

 

Trainer, facilitator bij Van Leer Consult, adviesbureau van verpakkingenmultinational Van Leer. Het bedrijf is inmiddels verkocht aan Greif, Inc, een Amerikaanse multinational.

Talloze werkkringen (waaronder het Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement in Utrecht (o.a. rondleidingen tentoonstellingen van het museum in Japan en in Taiwan)

 

 

ON NE VOIT
BIEN QU`AVEC LE COEUR

ANTOINE DE SAINT-EXUPERY