Rosemarijn Koenen

Mijn aandacht is gericht op de persoonlijke groei van de mensen met wie ik werk. Weliswaar is de reden waarom iemand bij mij komt bijna altijd het werk -iets wat iemand daarin wil bereiken, of iets wat niet goed gaat of een of andere blokkade of een dreigende burnout, of juist een verlangen - maar ik kijk naar iemand in zijn geheel. Of ik nou een coachgesprek voer of een intervisiegroep begeleid, mijn aandacht gaat uit naar de persoonlijke groei van de individuen.

Ik zie het als belangrijk vehikel om dingen voor elkaar te krijgen. Hoe beter je jezelf kent, hoe beter je jezelf kunt sturen, hoe effectiever je wordt. Jezelf beter leren kennen betekent dat je beter weet wat je wel en niet kunt en wat je wel en niet wilt. En dat je patronen in je gedrag beter ziet. Daardoor kun je beter je eigen richting bepalen.

De manier waarop ik werk, is dat ik probeer om ruimte te maken, vrije ruimte, om te kunnen onderzoeken wat in de filosofie 'het goede leven’ wordt genoemd: het algemeen welzijn van een groep, het floreren van onszelf en de onzen en van alle anderen met wie we samenleven of werken. (Jos Kessels e.a., Vrije Ruimte, p.10)

De fontein op het voorblad laat zien dat mijn bureau meer dan 10 jaar 'la fontaine' heeft geheten. Deze fontein in Montpellier ervaar ik als levenslustig, sprankelend, helder, licht, aanwezig...

06 22 55 789 2
info@rosemarijnkoenen.nl

There is a crack in everything, that`s how the light gets in

Leonard Cohen
home/fontijn.jpg