intervisie

Intervisie is een vorm van coaching in een groep. Het doel is om effectiever te worden in het werk. En meestal word je effectiever in het leven :) In intervisie leer je van alles over jezelf, je patronen, waarom je dingen zus of zo denkt, voelt of doet, wat je (anders) wilt, waar je naartoe wilt groeien etc. Je leert van en met de collega's in de groep.

Om de beurt brengt een deelnemer een vraag in. Je werkt met vaste intervisie methodes om ervoor te zorgen dat de casusinbrenger niet een zee aan 'goede ideeën' over zich heen krijgt gestort. De kunst is het stellen van goede vragen. De onderwerpen bij intervisie gaan over concrete casus in het werk, en over de casusinbrenger in die casus. Tijdens intervisie ga je op zoek naar de patronen. Waarom doet de casusinbrenger het zo? Waarom raakt hij of zij verzeild in dit soort situaties? Wat gebeurt er precies? Het resultaat is over het algemeen dat de casusinbrenger meer inzicht heeft gekregen; hij of zij heeft andere, vaak verrassende nieuwe perspectieven erbij gekregen, en soms handvatten voor experimenten met ander gedrag. 

De casusinbrenger leert. Maar de groepsleden en de groep als geheel ook. Een intervisiegroep is een leergroep. Daarom werkt het als de groep een tijd kan bestaan en regelmatig bij elkaar kan komen. De kunst is om er voldoende veiligheid en vertrouwen in te laten groeien zodat de deelnemers met echte leervragen kunnen komen. Het moet kunnen gaan over dingen in het werk die je niet goed kunt, die je moeilijk vindt of misschien niet wilt. Of juist over de andere kant: de verlangens die je hebt, waar je heen wilt, wat je wilt worden als je groot bent etc.

Een ervaren procesbegeleider helpt om de bedding te maken in een groep. Dat betekent bijvoorbeeld dat hij of zij de angst van de casusinbrenger, maar ook van de groep en van zichzelf kan containen. Dingen leren, of meestal juist 'afleren' is moeilijk. Het gaat vaak om overtuigingen of waarden die je al lang met je meedraagt. Die ineens op lossen schroeven komen te staan. Dat vinden de meeste mensen spannend. Een begeleider helpt om bij de onzekerheid van het onvoorspelbare leeproces (enigszins rustig) te blijven.

En het helpt als hij of zij kan werken met een variëteit aan analytische, creatieve en praktische intervisie methodes. Dat maakt de intervisiesessies effectiever en leuker. 

Afhankelijk van de intervisie ervaring van deelnemers, en van hun gevoel voor zelfreflectie, kan de procebegeleider de begeleiding van de groep langzaamaan overdragen aan de groep zelf. Er zijn veel voorbeelden van intervisiegroepen die al jaren met veel succes zelf bij elkaar komen. 

The real act of discovery consists not in finding new lands
but in seeing with new eyes

Marcel Proust