Rosemarijn Koenen

Mijn streven is gericht op de persoonlijke groei van de mensen met wie ik werk. Of ik nou een coachgesprek voer of een intervisiegroep begeleid, mensen train om creatiever te denken, of leermanager ben bij Sioo in een studie voor adviseurs, mijn aandacht gaat uit naar de persoonlijke groei van de individuen.

Ik zie het als belangrijk vehikel om dingen voor elkaar te krijgen. Hoe beter je jezelf kent, hoe beter je jezelf kunt sturen, hoe effectiever je wordt.

Jezelf beter leren kennen betekent dat je beter weet wat je wel en niet kunt en wat je wel en niet wilt. En dat je patronen in je gedrag beter ziet. En daardoor kun je beter je eigen richting bepalen.

De manier waarop ik werk, is dat ik probeer om ruimte te maken, vrije ruimte, om te kunnen onderzoeken wat in de filosofie ‘het goede leven’ wordt genoemd: het algemeen welzijn van een groep, het floreren van onszelf en de onzen en van alle anderen met wie we samenleven of werken. (Jos Kessels e.a., Vrije Ruimte, p.10)

De fontein op het voorblad markeert dat mijn bureau meer dan 10 jaar 'la fontaine' heeft geheten. Deze prachtige Artemis fontein in Syracuse is, voor mij, levenslustig, sprankelend, helder, licht, vrolijk... 

06 22 55 789 2
info@rosemarijnkoenen.nl

THERE IS
A CRACK
IN EVERYTHING,
THAT IS HOW
THE LIGHT
GETS IN.

leonard cohen
home/syracuseforweb.jpg Schrijven en Staan